Sasha Kichigina for «VOGUE Magazine» February, 2018

Interesting from blogInstagram

@nagornymodels