NAGORNY Model Management
РУ / EN

Elya Sharova for SICKY Magazine

back Elya Sharovaya
Elya Sharova for SICKY Magazine

photo: Tanya Kezha
style: Kate German
assistant: Anastasia Mamaeva
MUA: Natasha Burya