Sofya Sokolovskaya and Zhenya Dranitsa by Veronika Gubkina


back
Sofya Sokolovskaya and Zhenya Dranitsa by Veronika Gubkina

make - up: Nastya Voevodina 
hair: Lera Hablak

back