Aleks Pugacheva new model test


back
Aleks Pugacheva new model test

photo: Andrews Kovas
MUA: Mariya Kraskovskaya
hair: Svetlana Sokol
style: Maya Starovoytova
clothes: KARDASH

back