Valeriya Shmaenkova and her new photoshoot


back
Valeriya Shmaenkova and her new photoshoot

photo: Tatyana Shumskaya
MUA: Karina Klimkina
hair: Anna Portkova

back