Valeriya Shmaenkova new shooting by Andrews Kovas


back
Valeriya Shmaenkova new shooting by Andrews Kovas

style: Sasha Polnyakova
MUA: Mariya Kraskovskaya 
hair: Oksana Kalinichenko

back