Yara Filippova for IMIRAGE Magazine (Canada) August 2017


back
Yara Filippova for IMIRAGE Magazine (Canada) August 2017

photo: Dima Kondsashov
assistants: Anton Bogdanov, Natasha Kovarskay
style: Lena Loseva
MUA: Natalya Polyakovich

back