Zhenya Dranitsa for KALTBLUT Magazine


back
Zhenya Dranitsa for KALTBLUT Magazine

photo: Dasha Lyskovetc
make - up: Kate Alova
style: Nastya Ermak

back